nước rỉ rác

now browsing by tag

 
 

XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC

Nước rỉ rác

Hiện nay trên cả nước ta có 660 bãi chôn lấp chất thải, nhưng chỉ có 31% hợp vệ sinh. Do đó vấn đề xử lý nước rỉ rác cũng là vấn đề đáng quan tâm. Nước rỉ rác là loại nước thải sinh ra trong các bãi chôn lấp rác từ quá trình phân hủy vi sinh của các chất hữu cơ có trong rác thấm qua các lớp rác ở bãi chôn lấp.

Các nguồn chính tạo ra nước rỉ rác:

  • Nước có sẵn trong rác thải và nước ép từ các lỗ do thiết bị đầm nén tạo nên
  • Nước mưa chảy xuống và thấm vào các tầng của bãi chôn lấp rác
  • Độ ẩm của rác và sự phân hủy của các chất hữu cơ có trong rác
  • Nước từ vật liệu phủ, nước từ bùn

Được sinh ra từ các loại rác thải khác nhau nên loại nước thải này chứa nhiều chất ô nhiễm và chất độc hại như khí nito, amoniac, kim loại nặng, các vi trùng, vi khuẩn gây bệnh, hàm lượng BOD và COD cao… Nếu thấm vào đất sẽ gây ô nhiễm nguồn nước dưới đất, nếu chảy vào kênh sẽ gây hại tới nguồn nước cũng như các sinh vật thủy sinh ở đó và gây hại tới kinh tế của người dân. Vì vậy, rất cần thiết phải xử lý nước rỉ rác trước khi thải ra môi trường

Thành phần tính chất của nước rỉ rác

Thành phần của nước rỉ rác phụ thuộc vào nguồn gốc của loại rác thải, điều kiện tự nhiên, điều kiện quản lý chất thải, thời gian vận hành bãi chôn lấp.

STT

Thông số Đơn vị Bãi mới chôn lấp < 2 năm Bãi chôn lấp lâu năm

> 10 năm

QCVN 25: 2009

Cột B2

QCVN 40: 2009

Cột B

1

pH 4.5-7.5 6.5 – 8.6 5.5 – 9

2

BOD5 mg/L 2000-55000 700 – 1500

50

3 COD mg/L 3000 – 85000 1500 – 2500 300

4 Độ màu Pt-Co 500 – 10000 100 – 300

150

5

TSS mg/L 300 – 2000 50 – 200

100

6 Amoni mg/L 100 – 800 50 – 100

25

7

TN mg/L 150 – 1000 100 – 200

60

8

TP mg/L 10 – 100 100 – 200

6

9

Sulfur mg/L 10 – 300 5 – 30

0.5

10

Kẽm mg/L 5 – 50 10 – 50 3

11

Sắt mg/L 10 – 100 3 – 30

5

12

Clorur mg/L 1000 – 5000 50 – 500

1000

Nồng độ một số chất ô nhiễm trong nước thải rỉ rác khi chưa xử lý.

Quy trình công nghệ xử lý nước thải rỉ rác

Thuyết minh công nghê xử lý nước thải

Hố thu gom

Nước rỉ rác được thu gom vào hố chứa nước rác, qua song chắn rác để loại bỏ các tạp chất thô. Sau đó nước thải qua bể điều hòa để ổn định lưu lượng cũng như nồng độ chất ô nhiễm.

Bể keo tụ tạo bông và bể lắng I

Nước thải được đưa vào bể keo tụ tạo bông để loại bỏ canxi và các chất rắn lơ lửng SS. Sau khi loại bỏ canxi và SS, nước thải được đưa vào bể lắng thứ cấp. Cặn lắng tập trung ở đáy và được tập trung lại và được bơm ra bể chứa bùn.

Tháp Stripping

Nước thải được bơm vào tháp stripping để loại bỏ N – NH3. Tại đây bổ sung thêm NaOH để nâng giá trị pH phù hợp cho quá trình xử lí nước nito ở tháp stripping hai bậc. Nước thải được khử nito sau tháp stripping 1 được thu vào hố bơm rồi được bơp tiếp lên tháp stripping 2 để tiếp tục khử nito.

Bể UASB

Nước thải sau khi qua tháp stripping 2 được đưa vào bể UASB để xử lý BOD, COD hàm lượng cao bằng vi sinh vật kị khí. Sau đó nước thải được chảy qua bể bùn hoạt tính nhờ các vi sinh vật hiếu khí để tiếp tục phân hủy các chất hữu cơ còn lại. Nước thải qua bể lắng thứ cấp để tách bùn hoạt tính ra khỏi nước và hồi lưu một phần bùn về bể bùn hoạt tính. Bùn dư được thải bỏ sang bể chứa bùn.

Oxi hóa fenton

Nước thải tiếp tục dẫn qua bể oxy hóa fenton 2 bậc để xử lý màu và các chất khó phân hủy sinh học, tại đây hóa chất Fe2+, H2O2 và H2SO4 được châm vào bể tạo thành các gốc tự do hydroxyl *OH và Fe3+. Các gốc *OH sẽ phản ứng với các gốc hữu cơ tạo ra sản phẩm cuối cùng là CO2 và H2O.

Bể lắng II

Nước từ bể Fenton được bơm vào bể lắng , cặn được lắng xuống nhờ tác dụng của trọng lực và bùn được xả vào bể chứa bùn,nước sau lắng được lọc tại bể lọc.

Bể lọc

Nước thải được lọc qua các lớp vật liệu. Vật liệu lọc thường là cát, than hoạt tính, sỏi… để loại bỏ các chất lơ lửng, vi sinh vật có kích thước nhỏ trong nước thải.

Bể khử trùng

Sau lọc, nước sạch qua bể khử trùng, tại đây châm NaClO để tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh trước khi thải ra hồ tiếp nhận.

Bể chứa bùn

Tất cả các bùn từ các quá trình trên đều được tập trung về bể chứa bùn, và được tách bớt phần nước còn trong bùn tươi ở bể nén bùn trước khi đem bùn đi chôn lấp hoặc xử lý.

Ưu điểm công nghệ xử lý nước rỉ rác

  • Hiệu suất xử lý các chỉ tiêu BOD, COD, Nitơ cao
  • Xử lý triệt để hàm lượng kim loại nặng có trong nước thải
  • Tận dụng bãi chôn lấp để không phải xử lý bùn
  • Đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra

Liên hệ

Nếu quý khách hàng có nhu cầu thiết kế, thi công, sửa chữa hệ thống xử lý nước rỉ rác, vui lòng liên hệ công ty chúng tôi.

© 2024: Công ty Môi trường Hòa Bình Xanh | GREEN EYE Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress