nước thải chợ

now browsing by tag

 
 

XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHỢ

Giới thiệu

Cùng với sự phát triển của kinh tế, và chất lượng cuộc sống, nhu cầu tiêu dùng của con người ngày càng một tăng lên thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh doanh, dịch vụ. Chợ là nơi trung gian giữa người tiêu dùng và nhà sản xuất, diễn ra các hoạt động kinh doanh, trao đổi, mua bán hàng hóa, sản phẩm qua đó thỏa mãn nhu cầu của hai bên cung và cầu.

Tuy nhiên chợ cũng là nơi phát sinh ra nhiều loại rác thải, nước thải gây ô nhiễm môi trường. Các loại nước thải ở chợ chủ yếu là nước thải sinh hoạt của cư dân trong chợ, nước rửa hàng hóa, dụng cụ, nước ép rác,..

Chợ Bảy Ngàn

Thành phần tính chất đặc trưng của nước thải chợ

Nước thải chợ bao gồm các chất hữu cơ, vô cơ và vi sinh vật, các chất hữu cơ chiếm 50% – 60% gồm những tàn dư rau quả, thực vật,chất thải của động vật và xác động vật chết … Các vật liệu vô cơ trong nước thải khoảng 40% – 42% gồm, đất, cát, acdi, bazo … Vi sinh vật có trong nước thải, một số có khả năng gây bệnh. Vì vậy cần phải xử lý nước thải chợ trước khi xả ra ngoài môi trường

Bảng chất lượng nước thải ở chợ

Stt

Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị đầu vào QCVN 40:2011/BTNMT
Cột A

Cột B

1

pH 6.5 – 8 6 – 9

5.5 – 9

2 BOD5 mg/L 250 – 400 30

50

3 COD mg/L 400 – 900 75

150

4

TSS mg/L 150 – 600 50

100

5 TN mg/L 38 – 125 20

40

6

TP mg/L 6 – 50 4

6

7 Tổng Coliforms MPN/100ml 107 – 108 3000

5000

Quy trình công nghệ xử lý nước thải chợ

Thuyết minh công nghệ xử lý nước thải chợ

Song chắn rác – Hố thu

Nước thải từ chợ được đưa theo đường ống đến trạm xử lý tập trung tại hố thu có song chắn rác phía trước nhằm loại bỏ các loại rác có kích thước lớn ra khỏi nước thải.

Bể tuyển nổi

Sau đó nước thải được dẫn qua  bể tuyển nổi, tại đây bể có nhiệm vụ tách dầu mỡ khỏi nước thải để tranh nghẹt bơm, ảnh hưởng tới đường ống và hiệu quả xử lý nước thải.

Bể điều hòa

Nước thải sau bể tách dầu mỡ được đưa qua bể điều hòa nhằm ổn định lưu lượng và nồng độ. Tại đây có bố trí máy thổi khí vào nhằm khuấy trộn nước thải và tạo điều kiện hiếu khí tránh sự phân hủy kỵ khí, ngăn ngừa hiện tượng lắng cặn ở bể sinh ra mùi khó chịu.

Bể lắng I

Nước thải từ bể điều hòa được bơm vào bể lắng I. Bơm định lượng bơm châm hóa chất vào bể. Cặn lắng tập trung ở đáy và được tập trung lại và được bơm ra bể chứa bùn

Bể Aerotank

Nước thải từ lắng I được bơm sang bể Aerotank, tại bể Aerotank diễn ra quá trình oxi hóa các chất hữu cơ hòa tan và dạng keo trong nước thải dưới sự tham gia của vi sinh vật hiếu khí. Trong bể Aerotank được cấp khí liên tục nhờ máy thổi khí, vi sinh vật trong bể sẽ được bổ sung nhờ tuần hoàn bùn từ bể lắng II, các vi sinh vật sẽ phân hủy các các chất hữu cơ thành sản phẩm cuối cùng là CO2, H2O.

Bể lắng II

Nước thải sau xử lý sinh học mang theo bùn hoạt tính qua bể lắng II, tại đây bùn hoạt tính được lắng xuống và tách ra khỏi nước thải qua bể chứa bùn. Lớp nước trong phía trên được xả xuống bể khử trùng.

Bể khử trùng

Nước sau khi qua bể lắng II vẫn còn chứa một hàm lượng vi sinh sẽ được hòa trộn với Chlorine tại bể khử trùng để khử trùng. Cuối cùng nước thải được bơm lên bể lọc áp lực gồm các lớp vật liệu: sỏi đỡ, cát thạch anh và than hoạt tính để loại bỏ các hợp chất hữu cơ hòa tan, những chất khó hoặc không phân giải sinh học. Sau đó thải ra nguồn tiếp nhận.

Bể chứa bùn

Bùn ở bể chứa bùn được bơm qua máy ép bùn băng tải để loại bỏ nước, giảm khối tích bùn, sau đó được xử lý định kỳ.

Ưu điểm công nghệ xử lý

  • Hiệu suất xử lý chất ô nhiễm cao
  • Loại bỏ được Nitơ trong nước thải.
  • Vận hành đơn giản, an toàn.
  • Chi phí xây dựng, vận hành hợp lý

Liên hệ

 

© 2024: Công ty Môi trường Hòa Bình Xanh | GREEN EYE Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress